Besluiten competities en wedstrijden per sectie; update 14 oktober

N.a.v. de door de overheid op 13 oktober (welke vanaf 14 oktober 22:00 ingaan) en 28 september (welke vanaf 29 september 18:00 uur zijn ingegaan) aangekondigde corona-maatregelen zijn de volgende besluiten genomen over de competities & wedstrijden door Sectie Pool, Sectie Driebanden, Sectie Snooker en KNBB Vereniging Carambole (KVC).

Wordt continu bijgewerkt

14 oktober 2020

N.a.v. de door de overheid op 13 oktober (welke vanaf 14 oktober 22:00 ingaan) en 28 september (welke vanaf 29 september 18:00 uur zijn ingegaan) aangekondigde corona-maatregelen zijn de volgende besluiten genomen over de competities & wedstrijden door Sectie Pool, Sectie Driebanden, Sectie Snooker en KNBB Vereniging Carambole (KVC).

Zie ook het artikel van 13 oktober: Alle wedstrijden tijdelijk opgeschort

Onderstaand het overzicht van besluiten zoals gemaakt door de secties. De meest recente besluiten van iedere sectie staan bovenaan. Eerdere besluiten blijven staan op de pagina, ook als deze niet meer van toepassing zouden zijn door later genomen besluiten.

 

 

KNBB Vereniging Carambole (KVC)

14 oktober 2020

Vandaag (woensdag 14 oktober) bekend gemaakt door KNBB Vereniging Carambole (KVC):

Conform de overheidsmaatregelen van dinsdag 13 oktober jl. heeft het KVC bestuur eveneens besloten om alle individuele en teamwedstrijden op te schorten tot tenminste 10 november a.s.

Het complete besluit van gisteren, waarbij KVC zich dus aansluit, vindt u hier.

---

2 oktober 2020

UPDATE T.O.V. BESLUIT VAN 30 SEPTEMBER

Naar aanleiding van diverse reacties op ons schrijven van woensdag 30 september, heeft het KVC bestuur besloten om het volgende te herzien.

De beperking die opgelegd is om geen alternatieve speelvormen in de competitie te mogen gebruiken, wordt ingetrokken. Indien een district op een andere manier de competitie wil voortzetten, verzoeken wij u om te overwegen om deze dan ook voor de rest van het seizoen aan te houden.

Ter aanvulling en verduidelijking melden wij nog dat de regelingen niet van toepassing zijn op de dagcompetitie, omdat daar de sluitingstijd van 22.00 uur geen rol speelt. 

---

30 september 2020

Ons bereikten veel berichten van districten die reeds de nodige maatregelen hebben getroffen naar aanleiding van de nieuwe overheidsvoorschriften met betrekking tot corona. Wij danken iedereen die hierin hun beste beentje voorzetten om de wedstrijden zoveel mogelijk te blijven organiseren. Petje af voor alle vrijwilligers die zich onvermoeid creatief blijven inzetten! 

Het KVC-bestuur heeft nu de volgende besluiten genomen: 

  1. Competitiewedstrijden: voor de nationale competities van KVC (Topteams ere- en eerste divisie etc.) geldt dat deze t/m 25 oktober worden opgeschort.
    Verder adviseren wij dringend om de districtscompetities stil te leggen t/m 25 oktober, tenzij anders mogelijk is binnen het district en in overleg met de teams. Bij het wel door laten spelen van de competitie worden andere competitievormen (zoals het spelen met afwijkende partijlengtes) niet toegestaan. 
  2. Persoonlijke kampioenschappen: op gewestelijk en nationaal niveau worden alle wedstrijden t/m 25 oktober afgelast. Geplande wedstrijden kunnen heringedeeld worden nadat verdere overheidsmaatregelen bekend zijn (20 oktober).  

Wij gaan ervan uit met deze besluiten de nodige duidelijkheid te hebben gegeven. Na 20 oktober (de volgende landelijke persconferentie) beraden wij ons opnieuw en hopen dan met betere berichten te kunnen komen.  

Meer info: 

Alle besluiten van districten: https://www.carambole.nl/nieuws/overzicht-uitstel-competities-districten 

Alle besluiten van secties: https://www.knbb.nl/nieuws/besluiten-competities-en-wedstrijden-sectie
Overzicht veel gestelde vragen: https://www.knbb.nl/nieuws/veelgestelde-vragen-nav-corona-maatregelen 

Overzicht artikelen in relatie tot corona: https://www.knbb.nl/coronavirus

Vragen? 

Neem voor KVC-gerelateerde vragen over corona contact op met Janneke Horneman via secretaris@knbb-carambole.nl of mail je vraag naar info@knbb.nl. De meest gestelde vragen zullen worden opgenomen in het overzicht veel gestelde vragen n.a.v. coronamaatregelen.
 

 

 

Sectie Driebanden

13 oktober

Besluiten KNBB Sectie Driebanden n.a.v. Persconferentie Kabinet 13 oktober

Beste sportvrienden,

Ook als bestuur spreken wij onze bezorgdheid uit over de huidige situatie in Nederland en heeft de gezondheid van onze leden prioriteit. Niet alleen het spelen van wedstrijden maar ook het vervoer van en naar speellokalen, moeten in deze overweging worden meegenomen. Helaas hebben de nieuwe maatregelen van het kabinet ons genoodzaakt om voorlopig het lopende biljartseizoen aan te passen.

Daarom heeft het bestuur van de sectie Driebanden van de KNBB de volgende besluiten genomen:

- De huidige competitie wordt, in alle divisies, tot nader order stilgelegd. Ook in de bekercompetitie worden de wedstrijden voorlopig stil gelegd.
- De Cosmos Diamonds Grand Prix in café de Veemarkt in Doetinchem wordt uitgesteld naar 10 – 19 december 2020.

Het bestuur zal zich in de komende weken zorgvuldig beraden welke consequenties een en ander met zich meebrengt. Wij zullen U via onze website (driebanden.nl) en via social media, op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de komende periode.

Blijf allemaal gezond !!

Bestuur sectie Driebanden

---

Eerdere updates/besluiten:

GP Doetinchem
Aanvangstijdstippen wo. en do. 1e speelweek (week 42): 17.00 uur, 18.30 uur en 20.00 uur i.p.v. 18.30, 20.00 uur en 21.30
Alle overige speeldagen worden alle wedstrijden vervroegd met 1 uur.
Alleen de eerste wedstrijd per speeldag 5 minuten inspeeltijd per deelnemer.
Direct na afloop van een wedstrijd wordt gestart met een nieuwe wedstrijd.

Toepassing tijdklok (40 seconden) vanaf de start van de Grand prix.

Competitie
Ere- en 1e divisie:
Wedstrijden blijven gehandhaafd volgens rooster, avondpartijen dienen echter uiterlijk om 18.00 uur aan te vangen.

2e, 3e en 4e divisie:
Wedstrijden in het weekend blijven gehandhaafd, avondpartijen dienen echter uiterlijk om 18.00 uur aan te vangen.
Wedstrijden doordeweekse dagen:
Indien mogelijk,
starten om uiterlijk 18.00 uur, of
verplaatsen naar weekend indien mogelijk, of
uit- en thuiswedstrijd omdraaien wanneer dit tot een oplossing kan leiden.

Indien geen van bovenstaande opties mogelijk is, dienen deze wedstrijden op een later tijdstip ingehaald te worden.

In alle gevallen waarbij een nieuwe datum wordt vastgesteld of nog niet kan worden vastgesteld, wordt de teamleider van het thuisspelende team verzocht om een korte mail te sturen naar competitie@knbb-driebanden.nl, met daarin vermeld:

het wedstrijdnummer de van wedstrijd (staat vermeld in Biljartpoint),
de naam van het thuisspelende team en de toevoeging
‘nieuwe speeldatum en tijdstip’ of ‘nieuwe speeldatum nog niet bekend’.

Gezien de hoeveelheid te verwachten wedstrijden die de komende 3 weken geen doorgang kunnen vinden, wordt een extra beroep gedaan op de teamleiders om in onderling overleg tot een oplossing te komen.
Vergeet daarbij vooral niet om voorgenomen wijzigingen te bespreken met uw lokaalhouder!

 

 

Sectie Pool

UPDATE 14 OKTOBER

Gevolgen voor evenementen KNBB sectie pool per 14 oktober 2020

Gisteravond heeft de regering nieuwe, verscherpte maatregelen aangekondigd. Vanaf het begin van de Corona-crisis heeft de KNBB aangegeven de maatregelen van de overheid op te volgen. Als sectie Pool hebben we telkens opnieuw gekeken welke impact de maatregelen hebben op onze speelkalender. En dat hebben we nu weer gedaan. Daarbij staat de gezondheid en veiligheid van onze leden voorop, en bekijken we tegelijkertijd voortdurend wat er nog wel kan. 

De belangrijkste consequentie van de maatregelen, die tenminste twee maar waarschijnlijk minimaal vier weken zullen gelden, is dat alle competities worden opgeschort. Op dit moment is nog niets zinnigs te zeggen of en wanneer wedstrijden kunnen worden ingehaald of wanneer we weer kunnen beginnen met spelen.

Een tweede consequentie is dat we het NK tot onze grote spijt moeten annuleren. We hadden de opzet in een eerder stadium al aangepast aan de toen geldende maatregelen, waaronder de maximale groepsgrootte, maar nu we opnieuw moeten uitstellen wordt de tijd te krap en de onzekerheid te groot om genoeg nieuwe speeldata te kunnen plannen. Vanzelfsprekend zijn we hier zeer teleurgesteld over. Voor alle andere NK’s - Dames, Jeugd, Bankpool, One Pocket en Scotch Double - geldt dat het zeer onzeker is of deze dit jaar gespeeld kunnen worden.

Zodra er verandering optreedt in de maatregelen, mogelijk op 27 oktober wanneer de regering het effect van de huidige maatregelen opnieuw bekijkt, zullen wij met een update komen.

Vriendelijke groet,
Bestuur KNBB sectie Pool

 

---

EERDERE UPDATES

Naar aanleiding van de gisteren aangekondigde nieuwe maatregelen omtrent corona, heeft het bestuur KNBB-sectie pool besloten een aantal aanpassingen door te voeren.

Gisteravond heeft ons kabinet de maatregelen om het Corona-virus onder controle te houden/krijgen behoorlijk aangescherpt. Dit heeft invloed op de hele samenleving en dus ook op de wijze hoe wij onze sport beoefenen.

 

Het bestuur van KNBB-sectie pool is van mening dat we er alles aan moeten doen om te zorgen dat door de KNBB georganiseerde evenementen binnen deze nieuwe richtlijnen plaatsvinden.

Maar tegelijkertijd vinden wij, net als het kabinet, dat we onze leden zoveel als mogelijk de mogelijkheid moeten bieden om hun sport te beoefenen.

 

Met het bovenstaande als uitgangspunt hebben we de volgende besluiten genomen:

 

  • De regionale teamcompetitie wordt voor minstens 3 weken opgeschort. Dit omdat deze wedstrijden nooit voor 22:00 uur afgelopen kunnen zijn. We hopen na 3 weken weer verder te kunnen spelen, maar gaan ook alvast kijken naar de mogelijkheden mocht dit niet zo zijn.
  • De landelijke teamcompetiewedstrijden, te beginnen op 4 en 18 oktober, kunnen doorgaan. We willen echter wel de teams en zaalhouders uitdrukkelijk de mogelijkheid geven te besluiten hun wedstrijden NIET te spelen. Dit zonder consequenties. We vragen jullie dit uiterlijk donderdagavond door te geven aan 'teamcompetitie@knbbpool.nl' én aan de tegenstander(s). Ga even in overleg met de zaalhouder hoe hij/zij erin staat.
  • De 1ste ronde van de bekercompetitie op 17 oktober stellen wij uit naar een nog te bepalen datum. Dit in verband met de '30 personen regel'.
  • De eerste Regionale Ranking en Recreanten Ranking toernooien op 10 en 11 oktober gaan niet door. De mogelijkheid om naar een latere datum te verschuiven wordt onderzocht (30 personen regel).
  • Of de NK's dit najaar door kunnen gaan is nog maar de vraag. Afhankelijk van het kabinetsbesluit na de komende 3 weken, zullen we hierin een besluit nemen.

 

We gaan uit van jullie begrip en hopen elkaar snel weer onbezorgd aan de pooltafel te ontmoeten.

 

Vriendelijke groet,

Bestuur KNBB-sectie Pool

 

 

 

Sectie Snooker

Beste leden Sectie Snooker,

Helaas naar aanleiding van de aangekondigde nieuwe maatregelen omtrent corona tijdens de persconferentie van maandag 28 september 2020, ziet het Bestuur Sectie Snooker zich genoodzaakt de start van de competitie op te schorten.

Door de nieuwe maatregelen zal het niet mogelijk zijn om de doordeweekse wedstrijden te spelen voor 22.00 uur. Tevens geldt er voor verschillende provincies in Nederland een advies om alleen te reizen indien strikt noodzakelijk. Om die redenen zien wij als bestuur dan ook geen mogelijkheid om de competitie nu al te starten op een verantwoorde manier.

De beslissing met betrekking tot de heropstart van de competitie zal genomen worden naar aanleiding van berichtgeving tijdens de volgende persconferentie en de eventuele nieuwe maatregelen die het kabinet zal nemen naar aanleiding daarvan.

Wij gaan uit van jullie begrip voor de situatie en hopen elkaar snel weer gezond en wel te zien aan de snookertafel.

Met sportieve groet,

Bestuur Sectie Snooker

 

 

 

Tekst: Secties KNBB
Sfeerfoto's: Martin van Oostveen (driebanden), Stefan Osnabrug (pool), Corné Kuijpers (snooker)
Uitgelichte foto COVID-19: rechtenvrij via Unsplash

 

Coronavirus Secties
Volg ons online