Selectiebeleid

 

Selectie- en Uitzendbeleid KNBB Sectie Pool (per 01/01/2023)

 

Voorwoord

Dit document omschrijft de mogelijkheden voor sporters om in aanmerking te komen voor een nationale selectie van de KNBB Sectie Pool en om uitgezonden te worden door de KNBB Sectie Pool naar internationale evenementen. Diverse malen wordt verwezen naar de Technische Commissie Topsport; dit is een commissie, die bestaat uit de trainers, coaches en programmamanager binnen de topsportprogramma’s van KNBB Sectie Pool.

Dit beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en – waar nodig – bijgesteld voor het nieuwe kalenderjaar. Wijzigingen in het beleid worden via de KNBB-website, de KNBB-helpdesk en de Facebookpagina van de KNBB Sectie Pool bekend gemaakt. De Technische Commissie Topsport is beleidsmatig verantwoording schuldig aan bestuurslid met portefeuille Topsport en zal dan ook via dat bestuurslid worden vertegenwoordigd in de Algemene Ledenvergadering van de KNBB Sectie Pool.

Met sportieve groet,

Xavier Karis
KNBB Sectie Pool – Portefeuille Topsport (waarnemend)

 

 

Selectieproces

 • Voor alle selecties geldt: de Technische Commissie Topsport draagt spelers voor bij het bestuurslid met portefeuille Topsport voor een plek in de selectie. Dit bestuurslid toetst deze voordracht aan het omschreven Selectie- en Uitzendbeleid en bepaalt uit de voorgedragen spelers de uiteindelijke selectie. Een selectielid kan tussentijds worden geschorst of het selectielidmaatschap worden ontnomen indien de Technische Commissie Topsport hier aanleiding toe ziet en het bestuurslid met portefeuille Topsport dit bekrachtigt.

Heren- & Talentenselectie

Voor heren- & talentenselectie geldt:

 • De selectie wordt vastgesteld voor de termijn van 1 kalenderjaar, ingaand op 1 januari en eindigend op 31 december.
 • Indien aan één of meerdere van de prestatie-eisen is voldaan, kan de speler worden voorgedragen.
 • Bij hoge uitzondering kan worden besloten een speler voor te dragen, die niet heeft voldaan aan ten minste één van de prestatie-eisen; hierbij moet sprake zijn van uitzonderlijk talent, jonge leeftijd en hoge topsportambitie.
 • Indien minder spelers hebben voldaan aan deze eisen dan het aantal beschikbare selectieplekken, kan bij hoge uitzondering worden besloten alsnog een speler voor te dragen.
 • Indien meer spelers worden voorgedragen dan het aantal beschikbare selectieplekken, zal aan de hand van de behaalde criteria, potentie en topsportambitie een keuze gemaakt worden voor de voordracht.

De volgende prestatie-eisen voor het huidige jaar gelden om in aanmerking te komen voor een plaats in de herenselectie in het volgende jaar:

 • WK Heren: individueel laatste 16 of beter
 • EK Heren: individueel laatste 8 of beter
 • Eurotour-ranking: top 16 of beter (peildatum 15 november)
 • Eurotour: laatste 8 of beter
 • NK Pool reguliere disciplines (8-ball, 9-ball, 10-ball, 14.1-continuous): winnaar*
 • Poolranking Nederland: top-2 (peildatum 15 november)*

* Nationale criteria worden slechts gebruikt indien een speler niet internationaal actief is geweest.

Om in aanmerking te komen voor een plaats in de talentenselectie in het volgende jaar, dient de speler een maximale leeftijd van 21 jaar (instroom) en 24 jaar (uitstroom) te hebben. Bovendien dienst de speler in het huidige jaar te voldoen aan de volgende prestatie-eisen:

 • WK Heren: individueel laatste 32 of beter
 • EK Heren: individueel laatste 16 of beter
 • WK Jeugd: individueel laatste 4 of beter
 • EK Jeugd: individueel laatste 4 of beter
 • Eurotour-ranking: top 32 of beter (peildatum 15 november)
 • Eurotour: laatste 16 of beter
 • NK Pool reguliere disciplines (8-ball, 9-ball, 10-ball, 14.1-continuous): top 4*
 • Poolranking Nederland: top-4 (peildatum 15 november)*

* Nationale criteria worden slechts gebruikt indien een speler niet internationaal actief is geweest.

Jong Oranje-selectie

Voor de Jong Oranje-selectie geldt:

 • De selectie wordt vastgesteld voor de termijn van 1 jaar.
 • Jaarlijks wordt na het NK Jeugd de nieuwe selectie vastgesteld.
 • Indien aan één of meerdere van de prestatie-eisen is voldaan, kan de speler worden voorgedragen.
 • Indien meer spelers hebben voldaan aan deze eisen dan het aantal beschikbare selectieplekken, zal aan de hand van de behaalde criteria, leeftijd en ambitie een keuze gemaakt worden voor de voordracht.
 • Indien minder spelers hebben voldaan aan deze eisen dan het aantal beschikbare selectieplekken, kan bij hoge uitzondering worden besloten alsnog een speler voor te dragen.
 • De Technische Commissie Topsport kan besluiten een speler voor te dragen die niet aan bovenstaande prestatie-eisen heeft voldaan, mits de speler potentie heeft aangetoond om aansluiting bij de Jong Oranje-selectie op middenkorte termijn te bewerkstelligen.

Naast een maximale leeftijd van 18 jaar, gelden de volgende prestatie-eisen voor de laatste 12 maanden om in aanmerking te komen voor een plaats in de Jong Oranje-selectie:

 • WK Jeugd: individueel laatste 32 of beter
 • EK Jeugd: individueel laatste 8 of beter
 • NK Jeugd: podiumplek
 • Top- of A-toernooi (NL): laatste 8
 • Pool Ranking Nederland: top-32 (peildatum 15 november)

Uitzendbeleid

Jaarlijks bepaalt het bestuurslid Topsport aan de hand van de begroting en de hoeveelheid vrij in te vullen spots voor de diverse internationale evenementen hoeveel spelers worden uitgezonden naar deze evenementen. Aan de hand van het aantal te vullen spots alsmede de ontwikkel- en medaillepotentie van de kandidaten, zoals ingeschat door de Technische Commissie Topsport, zal de Technische Commissie Topsport voordrachten voor uitzending doen, die door bestuurslid Topsport worden beoordeeld en vastgesteld.

EK Heren

De EK-selectie wordt bepaald aan de hand van het aantal te vullen spots op het EK.

Dit aantal wordt enerzijds bepaald door de begroting van KNBB Sectie Pool, anderzijds door de toewijzing van aangevraagde spots door EPBF.

Spelers kunnen zich plaatsen zowel op basis van Internationale, als op basis van Nationale criteria.

Internationaal:

 • WK Heren: individueel laatste 16 of beter
 • EK Heren: individueel laatste 8 of beter
 • Eurotour: laatste 4 of beter
 • Eurotour-ranking: top 20 of beter (peildatum 15 november)
 • Internationale “big opens” (US Open, China Open, etc.): laatste 8 of beter**

** De status van het toernooi is ter beoordeling van de Technische Commissie. Indicatoren zijn: niveau van het deelnemersveld vergelijkbaar met WK, 1e prijs minimaal $10.000,-.

Nationaal:

Vanuit het nationale toernooicircuit bestaat de mogelijkheid via Poolranking Nederland en via het NK een EK spot te bemachtigen. Jaarlijks wordt in de betreffende nationale protocollen de exacte procedure gepubliceerd.

EK Dames

De EK-selectie wordt bepaald aan de hand van het aantal te vullen spots op het EK. Jaarlijks wordt in het NK-protocol de exacte procedure gepubliceerd.

Eventuele overige spots worden gevuld conform de volgende richtlijnen:

 • Indien aan één of meerdere van de prestatie-eisen is voldaan, kan de speelster worden voorgedragen.
 • Bij hoge uitzondering kan worden besloten een speelster voor te dragen, die niet heeft voldaan aan ten minste één van de prestatie-eisen; hierbij moet sprake zijn van uitzonderlijk talent, jonge leeftijd en hoge topsportambitie.
 • Indien minder speelsters hebben voldaan aan deze eisen dan het aantal beschikbare selectieplekken, kan bij hoge uitzondering worden besloten alsnog een speelster voor te dragen.
 • Indien meer speelsters worden voorgedragen dan het aantal beschikbare selectieplekken, zal aan de hand van de behaalde criteria, leeftijd en topsportambitie een keuze gemaakt worden voor de voordracht.

De volgende prestatie-eisen gelden om in aanmerking te komen voor een plaats in de dames-EK-selectie:

 • WK dames: individueel laatste 16 of beter
 • EK dames: individueel laatste 8 of beter
 • Eurotour-ranking algemeen: top 32 of beter (peildatum 31 december)
 • Eurotour-ranking dames: top 8 of beter (peildatum 31 december)
 • Eurotour algemeen / heren: laatste 16 of beter
 • Eurotour dames: halve finale of beter
 • NK Pool algemeen (reguliere disciplines): laatste 16 of beter
 • NK Pool dames: winnares
 • NK-klassement Pool dames: top 4 of beter
 • Top- of A-toernooi (NL): laatste 4 bij een deelnemersaantal van minimaal 64 spelers
 • Nationaal Toernooi voor dames: winnares, deelnemersaantal van minimaal 32 speelsters
 • EK meisjes: individueel laatste 4 of beter

EK Jeugd

 • De EK-selectie wordt bepaald aan de hand van het aantal te vullen spots op het EK  alsmede de ontwikkel- en medaillepotentie van de kandidaten, zoals ingeschat door de Technische Commissie Topsport. De Technische Commissie Topsport zal een voordracht voor uitzending doen, die door bestuurslid Topsport wordt beoordeeld en vastgesteld.

EK Senioren

 • De EK-selectie wordt bepaald aan de hand van het aantal te vullen spots op het EK. Jaarlijks wordt in het NK-protocol de exacte procedure gepubliceerd.
Volg ons online