Nederlands Kampioenschap

Er worden jaarlijkse meerdere NK's georganiseerd:

  • NK Pool (voor iedereen)
  • NK Dames
  • NK Jeugd
  • NK Senioren 
  • NK One Pocket
  • NK Bankpool
  • NK Scotch Double

Zie voor alle actuele informatie www.nkpool.nl

Volg ons online