ALV

Het controlerend orgaan van de Sectie Pool is de Algemene Ledenvergadering. Alle leden zijn hierbij welkom, en komt minimaal 1x keer per jaar bijeen.

Er worden momenteel reglementen/statuten opgesteld inzake de ALV. Heb je hierover vragen, stuur je aan secretaris@knbbpool.nl.

 

UITNODIGING EERSTVOLGENDE ALV (1 DECEMBER 2018)

Beste poolspeler,

Bij dezen nodigen we jou graag uit voor de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) volgens de nieuwe structuur van de Sectie Pool van de KNBB. Tijdens deze ALV kijken we terug naar de poolgebeurtenissen van het afgelopen half jaar en kijken we vooruit naar de komende maanden. De ALV is toegankelijk voor alle leden van de Sectie Pool.

De ALV vindt plaats op zaterdag 1 december 2018 in Alkmaar. De exacte locatie is afhankelijk van het aantal leden en wordt later bekend gemaakt.

Als je aanwezig wilt zijn bij de ALV, meld je dan voor 18 november aan. Stuur hiervoor een e-mail naar secretaris@knbbpool.nl met als onderwerp "aanwezig op de ALV najaar 2018".

De conceptagenda van de ALV is te vinden op de Helpdesk: http://helpdeskpool.knbb.nl/support/solutions/articles/1000270759-agenda-alv-sectie-pool. Extra agendapunten van leden mogen per email worden aangedragen, uiterlijk voor 18 november via secretaris@knbbpool.nl. Tijdens de vergadering kunnen geen agendapunten worden toegevoegd.

De definitieve agenda inclusief de stukken en de exacte locatie zullen uiterlijk 24 november 2018 worden bekend gemaakt. 

 

 

 

Volg ons online