ALV

Het controlerend orgaan van de Sectie Pool is de Algemene Ledenvergadering. Alle leden zijn hierbij welkom, en komt minimaal 2x keer per jaar bijeen.

Heb je hierover vragen, stuur een e-mail aan de secretaris m.saib@knbb.nl 

 

 

 

Volg ons online