ALV

Het controlerend orgaan van de Sectie Pool is de Algemene Ledenvergadering. Alle leden zijn hierbij welkom, en komt minimaal 1x keer per jaar bijeen.

Er worden momenteel reglementen/statuten opgesteld inzake de ALV. Heb je hierover vragen, stuur je aan secretaris@knbbpool.nl.

 

 

 

Volg ons online