ALV

Het controlerend orgaan van de Sectie Pool is de Algemene Ledevergadering. Alle leden zijn hierbij welkom en komt minimaal 1x keer per jaar bij een.

Er worden momenteel reglementen/statuten opgesteld inzake de ALV. Heb je hierover vragen, stuur je aan secretaris@knbbpool.nl

 

 

Volg ons online