Poolinstructeur regionaal

Poolinstructeur regionaal
De cursus Poolinstructeur Regionaal leidt op tot trainer op regionaalniveau. De regionale instructeurs vormen het fundament van de poolopleiding binnen de KNBB. De vaardigheden die nodig zijn om de gevorderde biljarter te enthousiasmeren voor de sport en een verantwoorde technische ondergrond mee te geven komen in deze cursus aan bod. Verder is er aandacht voor het creëren van een veilige leeromgeving, de structuur van de biljartsport in Nederland en de voorbeeldfunctie die een trainer vervult.

U kunt middels het info@knbb.nl uw interesse opgeven zodat u bij het vaststellen van nieuwe cursus benaderd wordt.

Opzet
Uiteraard is het proces gericht op het vergroten van de persoonlijke competenties. Het leerproces zal vooral in de praktijk plaatsvinden. De cursus omvat 4 gezamenlijke cursusdagen en zal centraal in Nederland worden gegeven. Wanneer een  gehele groep afkomstig is uit een deel van Nederland wordt de cursus eventueel op locatie gegeven. Van de eerste lichting opgeleide regionale trainers wordt inzet verwacht in het verder uitwerken van de opleidingspyramide.

Toelatingseisen
- aantoonbare ervaring en affiniteit met lesgeven en het organiseren van poolactiviteiten
- Lidmaatschap KNBB sectie Pool
- Verklaring omtrent gedrag (VOG) * (deze dient voor of tijdens de cursus in het bezit te zijn)

Kosten
€ 300,- (inclusief cursusreader, aanvraag VOG, drinken tijdens cursus en licentie)

Docent
Wordt nader bepaald

Cursusdata
Cursusdata worden nader bekend gemaakt. Zaterdagen van 10:00 uur tot 18:00 uur op het KNBB Bondsbureau te Nieuwegein. U kunt uw interesse via info@knbb.nl aangeven. Cursus gaat door bij minimaal 4 deelnemers er is plaats voor 6 deelnemers.

Inhoud
- Lessen te verzorgen op het niveau van de cursist, praktische trainingen
- Begeleiden op mentaal gebied/mental game
- trainingsopbouw en methodiek
- Reflectie op eigen ontwikkeling
- Gedrag en voorbeeldfunctie, functie RTC

Beoordeling
Portfoliobeoordeling en praktijkbeoordeling

Licentie
Bij voldoende beoordeling ontvangt de cursist de licentie Poolinstructeur regionaal van de KNBB voor de periode van 2 jaar.

Vragen
Vragen over deze opleiding kunnen worden gesteld via info@knbb.nl

Volg ons online