Update pool competities 3 februari 2021

Competities nog niet mogelijk.

03 februari 2021

3 februari 2021

Gisteravond heeft de regering bekendgemaakt dat de lockdown met een maand wordt verlengd en tenminste tot en met 2 maart van kracht is. 
Er zijn weliswaar enkele versoepelingen aangekondigd maar deze hebben geen invloed op de mogelijkheid al dan niet te kunnen poolen. 
Het organiseren van competities is dus nog steeds niet mogelijk.

Tijdens de ledenvergadering van 28 november j.l. is besloten dat wanneer als gevolg van het verder verlengen van de lockdown het spelen van tenminste een halve competitie niet meer mogelijk is, we op dat moment het hele competitieseizoen 2020-2021 als verloren dienen te beschouwen en het volledige bedrag aan inschrijfgeld zullen terugbetalen. 
(https://www.poolbiljarten.nl/nieuws/knbb-sectie-pool-compensatie-inschri...
Dat punt is echter nog niet bereikt; mocht er in maart weer gespeeld kunnen worden, zien wij nog ruimte om de diverse competities in afgeslankte vorm (de helft) te organiseren. 
Na de geplande persconferentie van 23 februari zullen we de situatie opnieuw bekijken. 
We verwachten dat dat het moment zal zijn voor een definitief besluit.

Tekst: KNBB sectie pool

Poolbiljart
Volg ons online