Selectiebeleid

 

Selectie- en Uitzendbeleid KNBB Sectie Pool (per 01/10/2018)

 

Voorwoord

Dit document omschrijft de mogelijkheden voor sporters om in aanmerking te komen voor een nationale selectie van de KNBB Sectie Pool en om uitgezonden te worden door de KNBB Sectie Pool naar internationale evenementen. Diverse malen wordt verwezen naar de Technische Commissie Topsport; dit is een commissie, die bestaat uit Hugo Duivenvoorden, Nick van den Berg en Maarten Combrink.

Dit beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en – waar nodig – bijgesteld voor het nieuwe kalenderjaar. Wijzigingen in het beleid worden via de KNBB-website, de KNBB-helpdesk en de Facebookpagina van de KNBB Sectie Pool bekend gemaakt. De Technische Commissie Topsport is beleidsmatig verantwoording schuldig aan bestuurslid met portefeuille Topsport en zal dan ook via dat bestuurslid worden vertegenwoordigd in de Algemene Ledenvergadering van de KNBB Sectie Pool.

Met sportieve groet,

Xavier Karis
KNBB Sectie Pool – Portefeuille Topsport

 

Selectieproces

Voor alle selecties geldt: de Technische Commissie Topsport draagt spelers voor bij het bestuurslid met portefeuille Topsport voor een plek in de selectie. Dit bestuurslid toetst deze voordracht aan het omschreven Selectie- en Uitzendbeleid en bepaalt uit de voorgedragen spelers de uiteindelijke selectie.

1.Heren- & Talentenselectie

Voor heren- & talentenselectie geldt:

 • De selectie wordt vastgesteld voor de termijn van 1 kalenderjaar, ingaand op 1 januari en eindigend op 31 december.
 • Indien aan één of meerdere van de prestatie-eisen is voldaan, kan de speler worden voorgedragen.
 • Bij hoge uitzondering kan worden besloten een speler voor te dragen, die niet heeft voldaan aan ten minste één van de prestatie-eisen; hierbij moet sprake zijn van uitzonderlijk talent, jonge leeftijd en hoge topsportambitie.
 • Indien minder spelers hebben voldaan aan deze eisen dan het aantal beschikbare selectieplekken, kan bij hoge uitzondering worden besloten alsnog een speler voor te dragen.
 • Indien meer spelers worden voorgedragen dan het aantal beschikbare selectieplekken, zal aan de hand van de behaalde criteria, potentie en topsportambitie een keuze gemaakt worden voor de voordracht.

De volgende prestatie-eisen voor het huidige jaar gelden om in aanmerking te komen voor een plaats in de herenselectie in het volgende jaar:

 • WK Heren: individueel laatste 16 of beter
 • EK Heren: individueel laatste 8 of beter
 • Eurotour-ranking: top 16 of beter (peildatum 15 november)
 • Eurotour: laatste 8 of beter
 • NK Pool reguliere disciplines (8-ball, 9-ball, 10-ball, 14.1-continuous): winnaar
 • Poolranking Nederland: top-2 (peildatum 15 november)

Om in aanmerking te komen voor een plaats in de talentenselectie in het volgende jaar, dient de speler een maximale leeftijd van 21 jaar (instroom) en 24 jaar (uitstroom) te hebben. Bovendien dienst de speler in het huidige jaar te voldoen aan de volgende prestatie-eisen:

 • WK Heren: individueel laatste 32 of beter
 • EK Heren: individueel laatste 16 of beter
 • WK Jeugd: individueel laatste 4 of beter
 • EK Jeugd: individueel laatste 4 of beter
 • Eurotour-ranking: top 32 of beter (peildatum 15 november)
 • Eurotour: laatste 16 of beter
 • NK Pool reguliere disciplines (8-ball, 9-ball, 10-ball, 14.1-continuous): top 4
 • Poolranking Nederland: top-4 (peildatum 15 november)

 

De EK-selectie wordt bepaald aan de hand van het aantal te vullen spots op het EK.

Één deelnamebewijs voor alle disciplines wordt toegekend aan de best presterende deelnemer aan de Pool Ranking Nederland.

(zie http://www.knbbpoolranking.nl/protocol art.4.2).

Drie deelnamebewijzen voor alle disciplines worden toegekend aan de best presterende deelnemers aan het NK Pool (zie hiervoor 6. NK-klassement).

Indien een deelnamebewijs wordt gewonnen, maar niet gebruikt (dubbele winnaar, niet Nederlandse winnaar, etc.), vervalt het deelnamebewijs aan de Technische Commissie.

3.   Damesselectie

Voor de damesselectie geldt:

 • De selectie wordt specifiek vastgesteld voor het EK Pool.
 • De EK-selectie wordt bepaald aan de hand van het aantal te vullen spots op het EK. Een deelnamebewijs voor alle disciplines wordt toegekend aan de twee best presterende speelsters van het NK; zie hiervoor 6. NK-klassement. Eventuele overige spots worden gevuld conform de volgende richtlijnen:
  • Indien aan één of meerdere van de prestatie-eisen is voldaan, kan de speelster worden voorgedragen.
  • Bij hoge uitzondering kan worden besloten een speelster voor te dragen, die niet heeft voldaan aan ten minste één van de prestatie-eisen; hierbij moet sprake zijn van uitzonderlijk talent, jonge leeftijd en hoge topsportambitie.
  • Indien minder speelsters hebben voldaan aan deze eisen dan het aantal beschikbare selectieplekken, kan bij hoge uitzondering worden besloten alsnog een speelster voor te dragen.
  • Indien meer speelsters worden voorgedragen dan het aantal beschikbare selectieplekken, zal aan de hand van de behaalde criteria, leeftijd en topsportambitie een keuze gemaakt worden voor de voordracht.

De volgende prestatie-eisen gelden om in aanmerking te komen voor een plaats in de dames-EK-selectie:

 • WK dames: individueel laatste 16 of beter
 • EK dames: individueel laatste 8 of beter
 • Eurotour-ranking algemeen: top 32 of beter (peildatum 15 november)
 • Eurotour-ranking dames: top 8 of beter (peildatum 15 november)
 • Eurotour algemeen / heren: laatste 16 of beter
 • Eurotour dames: halve finale of beter
 • NK Pool algemeen (reguliere disciplines): laatste 16 of beter
 • NK Pool dames: winnares
 • NK-klassement Pool dames: top 4 of beter
 • Top- of A-toernooi (NL): laatste 4 bij een deelnemersaantal van minimaal 64 spelers
 • Nationaal Toernooi voor dames: winnares, deelnemersaantal van minimaal 32 speelsters
 • EK meisjes: individueel laatste 4 of beter

4.   Jong Oranje-selectie

Voor de Jong Oranje-selectie geldt:

 • De selectie wordt vastgesteld voor de termijn van 1 kalenderjaar, ingaand op 1 januari en eindigend op 31 december.
 • Indien aan één of meerdere van de prestatie-eisen is voldaan, kan de speler worden voorgedragen.
 • Indien meer spelers hebben voldaan aan deze eisen dan het aantal beschikbare selectieplekken, zal aan de hand van de behaalde criteria, leeftijd en ambitie een keuze gemaakt worden voor de voordracht.
 • Indien minder spelers hebben voldaan aan deze eisen dan het aantal beschikbare selectieplekken, kan bij hoge uitzondering worden besloten alsnog een speler voor te dragen.
 • De Technische Commissie Topsport kan besluiten een speler voor te dragen die niet aan bovenstaande prestatie-eisen heeft voldaan, mits de speler potentie heeft aangetoond om aansluiting bij de Jong Oranje-selectie op middenkorte termijn te bewerkstelligen.

Naast een maximale leeftijd van 18 jaar, gelden de volgende prestatie-eisen voor de laatste 12 maanden om in aanmerking te komen voor een plaats in de Jong Oranje-selectie:

 • WK Jeugd: individueel laatste 32 of beter
 • EK Jeugd: individueel laatste 8 of beter
 • NK Jeugd: podiumplek
 • Top- of A-toernooi (NL): laatste 8
 • Pool Ranking Nederland: top-32 (peildatum 15 november)

5.   Seniorenselectie

Voor seniorenselectie geldt:

 • De selectie wordt specifiek vastgesteld voor het EK Senioren. De EK-selectie wordt bepaald aan de hand van het aantal te vullen spots op het EK. Een deelnamebewijs voor alle disciplines wordt toegekend aan de vier best presterende deelnemers aan het NK; zie hiervoor 6. NK-klassement.

6.   NK-klassement

Voor selecties waarbij prestaties op het NK van belang zijn bij internationale uitzendingen, zal een NK-klassement als volgt worden opgesteld:

 • Er wordt een puntenklassement opgesteld aan de hand van de resultaten in de vier verschillende disciplines 8-ball, 9-ball, 10-ball en 14.1-continuous.
 • Voor elke speler die in de punten is geëindigd, geldt: de discipline waarin het minst aantal punten is behaald, valt weg uit het klassement (dit aantal kan ook 0 punten zijn).
 • Als een speler niet kan deelnemen aan één van de NK-discipline omdat deze samenvalt met één van de volgende toernooien:
  • WK (Junioren) Pool 8-ball / 9-ball / 10-ball / 14.1,
  • EK (Junioren) Pool 8-ball / 9-ball / 10-ball / 14.1,
  • Eurotour-toernooi,
  • Mosconi Cup / Atlantic Challenge Cup, dan wordt de speler voor deze NK-discipline het puntenaantal toegekend dat correspondeert met het gemiddelde aantal behaalde punten in de overige drie NK-disciplines door de betreffende speler.
 • De hoeveelheid behaalde punten over de drie disciplines waarin het meeste aantal punten zijn behaald, is leidend voor de stand op de ranglijst: er wordt hierbij dus niet gekeken naar het aantal gespeelde disciplines;
  • indien twee spelers gelijk eindigen in de strijd om een ticket voor uitzending, wordt allereerst gekeken naar het aantal gespeelde disciplines, minder is beter;
  • is de stand daarna wederom gelijk, wordt gekeken naar het aantal behaalde titels, meer is beter;
  • is de stand daarna wederom gelijk, wordt gekeken naar het aantal behaalde punten in de vierde discipline, meer is beter;
  • is de stand daarna wederom gelijk, wordt gekeken naar (de optelsom van) onderlinge resultaten (eerst in wedstrijden, daarna in racks), hierbij wordt een eventueel (en eventueel opgeteld) onderling resultaat in 14.1-continuous gedeeld door 10, afgerond op een geheel getal en meegewogen in het rack-saldo, meer is beter;
  • indien ook hierna de stand gelijk is, wordt gekeken naar het aantal punten dat is behaald door de tegenstanders waarvan is verloren in de sko-fase of verliezersronde bij de drie disciplines waarin het meeste aantal punten voor dit klassement zijn behaald, meer is beter.

Uitzendbeleid

Jaarlijks bepaalt het bestuurslid Topsport aan de hand van de begroting en de hoeveelheid vrij in te vullen spots voor de diverse internationale evenementen hoeveel spelers worden uitgezonden naar deze evenementen. Aan de hand van het aantal te vullen spots alsmede de ontwikkel- en medaillepotentie van de kandidaten, zoals ingeschat door de Technische Commissie Topsport, zal de Technische Commissie Topsport voordrachten voor uitzending doen, die door bestuurslid Topsport worden beoordeeld en vastgesteld.

Volg ons online