Wiskunde cool dankzij SmartPool

Prachtig artikel over ons succesvolle SmartPool project in het tijdschrift Euclides, verenigingsorgaan van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW), en vakblad voor de wiskundeleraar.

08 mei 2020

Dat SmartPool ook in het derde jaar van dit project nog steeds op volle toeren draait, dat is heel mooi. Extra mooi is de erkenning en waardering vanuit de wiskundewereld. Immers, dat was hetgeen waarmee het allemaal begonnen is: met SmartPool helpen wiskunde voor scholieren leuker en begrijpelijker te maken, en zo bij te dragen aan meer interesse in betavakken.

Mede onder invloed van de eerste SmartPool Cup op de Europese Wiskunde Olympiade voor Meisjes (die door het coronavirus helaas moest worden uitgesteld), kregen wij een prachtig artikel in het tijdschrift Euclides. Euclides is het verenigingsorgaan van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW), en het vakblad voor de wiskundeleraar.

Met dank aan de NVVW onderstaand het artikel. Ook online te lezen via Euclides, of via bijgaande PDF.

 


 

Jeugd KNBB SmartCue/SmartPool
Volg ons online