Uitnodiging KNBB Sectie Pool Ledenvergadering voorjaar 2024

Hierbij nodigen we je graag uit voor de Ledenvergadering voorjaar 2024 van de KNBB sectie Pool.

De Ledenvergadering vindt plaats op vrijdag 31 mei 2024. De start is om 20.00 uur en het streven is om 21.30 uur af te ronden. We hebben ervoor gekozen deze ledenvergadering opnieuw online te doen. De ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden van de sectie Pool. We maken hiervoor gebruik van Microsoft Teams.

06 mei 2024

Beste poolliefhebber,

 

Hierbij nodigen we je graag uit voor de Ledenvergadering voorjaar 2024 van de KNBB sectie Pool.

De Ledenvergadering vindt plaats op vrijdag 31 mei 2024. De start is om 20.00 uur en het streven is om 21.30 uur af te ronden. We hebben ervoor gekozen deze ledenvergadering opnieuw online te doen. De ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden van de sectie Pool. We maken hiervoor gebruik van Microsoft Teams.

Als je digitaal aanwezig wilt zijn, meld je dan uiterlijk aan tot en met vrijdag 24 mei 2024. Stuur hiervoor een e-mail naar de secretaris van de KNBB sectie Pool ( m.saib@knbb.nl ) en meld je aan voor de ledenvergadering.

In deze vergadering presenteren we het jaarverslag en blikken we terug op het afgelopen jaar; sportief, bestuurlijk en financieel. Maar we kijken ook vooruit en presenteren een aantal aanpassingen binnen Breedtesport.  

Graag ook jullie aandacht voor de bezetting van het bestuur. Xavier Karis zal terugtreden als Penningmeester waarmee deze functie vacant komt. We zijn al langer op zoek naar mensen voor de portefeuille Secretaris en voor Marketing & Communicatie. Als je meer info wenst of belangstelling hebt voor een van de genoemde bestuursfuncties, meld je dan bij ons (graag minimaal vier weken voor de vergadering). In de komende vergadering hopen we met jullie instemming nieuwe bestuurders te kunnen benoemen.

Wil je een onderwerp bespreken op de ledenvergadering? Stuur een e-mail met motivatie vóór 17 mei 2024 naar  m.saib@knbb.nl . Dat geeft ons nog wat tijd om voorbereidingen te treffen. Tijdens de vergadering kunnen geen agendapunten worden toegevoegd.

De (concept) agenda kan je vinden onderaan dit bericht.

De notulen van de ledenvergadering najaar 2023 zijn te vinden op de Helpdesk. 
https://helpdeskpool.knbb.nl/support/solutions/articles/1000321396-ledenvergadering-najaar-2023

 De definitieve agenda inclusief de ingezonden stukken zullen uiterlijk een week voor de vergadering worden verstuurd naar degenen die zich hebben aangemeld. Je ontvangt dan ook een URL naar de digitale vergadering.

Als je vragen/opmerkingen hebt, stuur dan een e-mail naar m.saib@knbb.nl.

 

Sportieve groeten, 
KNBB sectie Pool 

 

 

CONCEPT agenda ledenvergadering voorjaar 2024 KNBB Pool 

 

1.   Opening   

2.    Vaststellen van de agenda    

3.    Inventarisatie aanwezigheid leden + stemgerechtigden 

4.   Mededelingen en ingekomen stukken  

5.  Terugblik ledenvergadering najaar 2023 

6.    Bespreking Jaarverslag 2023 

7.    Voorstel opzet Bekercompetitie 

8.   Voorstel voorwaarden deelname NK 

9.    Samenstelling bestuur en bondsraadleden  

10.   Reglementswijzigingen   

11.    Bondsraadvergadering agenda 

12.   Rondvraag  

13.  Sluiting 

 

 

Tekst: KNBB Sectie Pool
Sfeerfoto: Rob Kleinjans

Poolbiljart Secties
Volg ons online