Sectie Pool: Besluiten over lopende competities en toernooien

Wat gebeurt er met het lopende wedstrijdseizoen? En wat zijn de gevolgen voor de komende competitie en toernooien?

01 april 2020

Besluit/standpunt KNBB Sectie Pool

 

 

Landelijke competities

In de landelijke competitie staan er nog vier of vijf (een aantal 3e divisie) speelronden op de agenda. Voor de eredivisie gaat het nog om twee dagen, en voor de andere divisies vier of vijf middagen.

Afhankelijk van wanneer de speellocaties weer open gaan, zien wij vooralsnog ruimte in de kalender om dit opnieuw in te delen zodat de competities kunnen worden afgemaakt. De eredivisie is goed in te plannen. Voor de andere divisies kan dit betekenen dat er wedstrijden op zaterdag en zondag worden gespeeld of 2 ronden op 1 dag (net als bij de eredivisie). Zodra er een nieuwe planning is, brengen we je direct op de hoogte.

 

Regionale competities en ranking

In de regionale competitie zijn nog veel ronden die moeten worden gespeeld. De regiocommissie en het bestuur vinden het niet wenselijk om dit tot ver in de zomervakantie te laten doorlopen. De volgende maatregelen worden genomen:

  1. Op grond van een gedeelte van de competitie zal de Kampioen én MVP van de betreffende regio/klasse bepaald worden. Dit kan gebaseerd worden op de helft of tweederde van de competitie. Het is niet fair om de huidige stand hiervoor te gebruiken vanwege het verschil in gespeelde wedstrijden en tegenstanders. Deze aanpak kan betekenen dat er wedstrijden ingehaald moeten worden die de uitslag van de kampioen beïnvloeden. Dit wordt nu in kaart gebracht door de regio coördinatoren en wedstrijdsecretariaten. Zodra er meer duidelijk is, wordt de planning gemaakt en zo snel mogelijk met jullie gedeeld.
  2. Op basis van deze einduitslagen van de regio/klasse wordt dit seizoen geen promotie/degradatie doorgevoerd. Alle teams mogen volgend seizoen 20-21 uitkomen in dezelfde regio/klasse. Er wordt soepeler omgegaan met dispensatie-aanvragen voor volgend seizoen. Dit om de sterke 2e en 3e klasse teams toch de mogelijkheid te geven door te stromen. Dit is alleen mogelijk op voorwaarde dat er voldoende ruimte is in de betreffende hogere klasse. Dispensatie-aanvragen kunnen worden toegestuurd aan het wedstrijdsecretariaat en worden beoordeeld door de regiocommissie.
  3. De regionale ranking toernooien worden opnieuw gepland. Er moet nog één toernooi worden gespeeld met daarna de Masters. Daar is wellicht nog ruimte voor in de agenda. Zodra er een nieuwe planning is, delen we dat zo snel mogelijk met jullie.
  4. Het NK Teams voor alle regionale kampioenen gaat dit jaar niet door aangezien de competitie niet volledig is afgemaakt.
  5. De regiocommissie heeft afgesproken om deze zomer in alle regio’s een zomercompetitie te organiseren. Dit om de opgelopen pool-schade (bij de spelers én zaalhouders) te compenseren.

 

Bekercompetitie

De regionale bekercompetitie is al gespeeld. De landelijke competitie is nog niet van start gegaan. Er spelen zo’n 30 teams mee aan deze competitie. We onderzoeken de mogelijkheid om deze competitie alsnog te laten spelen. Dit wordt dan in twee ronden gespeeld. Eén voorronde en één finaleronde met 16 teams. Omdat deze competitie op zaterdag wordt gespeeld zijn er meer mogelijkheden om dit in te plannen.

Indien de landelijke bekercompetitie alsnog een probleem wordt om in te delen gaat deze competitie dit seizoen niet door. We werken momenteel aan de nieuwe planning en delen het zo snel mogelijk met jullie.

 

Pool Ranking Nederland

Er worden geen aanvullende maatregelen doorgevoerd inzake de Pool Ranking Nederland.

 

Nederlandse Kampioenschappen

Het NK Senioren van 10-13 april wordt verplaatst. Het EK Senioren wordt eind november gespeeld waardoor er vooralsnog voldoende ruimte is in de agenda van het seizoen 20-21.

Alle reeds ingeschreven spelers ontvangen automatisch restitutie van het inschrijfgeld.

Het NK Chinese Pool van 18-19 april wordt verplaatst. Hier zijn geen verdere consequenties aan verbonden.

Het NK Jeugd van 28 april-1 mei wordt verplaatst. Het EK Jeugd start op 20 juli. Met de tijd die nog rest, is er te weinig ruimte om daaraan vooraf nog een NK Jeugd te organiseren. De organisatie en de ouders hebben immers tijd nodig om voorbereidingen voor het EK te treffen. Om die reden is er voor gekozen om de Topsport Technische Commissie een voordracht te laten doen om te bepalen wie er naar het EK Jeugd wordt uitgezonden.

Wel onderzoeken we nog wanneer een NK jeugd plaats kan vinden.  Wellicht nog vóór het komende EK Jeugd, maar dan zal de uitslag niet bepalend zijn voor de selectie voor het komende EK jeugd.  Indien de EPBF besluit om het EK Jeugd te verplaatsen zal het bestuur opnieuw alle opties bekijken.

Alle reeds ingeschreven spelers voor het NK Jeugd ontvangen automatisch restitutie van het inschrijfgeld.

 

Bij vragen of opmerkingen over de besluiten van KNBB Sectie Pool, graag contact opnemen met de desbetreffende regiocommissie, of voor algemene vragen naar secretaris@knbbpool.nl.

Alle contactgegevens van het Sectie Pool bestuur vindt u hier.

 

Alle sectiebesluiten op een rij:
https://www.knbb.nl/nieuws/besluiten-over-lopende-competities-en-toernooien

 

 

 

Van de KNBB voorzitter:

Een grote crisis – met gelukkig toch veel warmte en solidariteit

Op 31 maart is door de overheid besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dit in aanvulling op één van de op 23 maart afgekondigde overheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen: het verbod tot 1 juni op alle vergunningsplichtige bijeenkomsten waar mensen bij elkaar komen.

Ondanks dat op 23 maart niet expliciet werd vermeld of dit ook sportevenementen zou betreffen heeft de KNBB op die dag direct actie ondernomen. Het eerder genomen besluit van het bondsbestuur om alle wedstrijden, competities en toernooien onder auspiciën van de KNBB - nationaal, regionaal en districten - stil te leggen t/m 6 april werd verlengd t/m 1 juni. Immers, gezondheid van de biljarters en het helpen indammen van het coronavirus hadden (en hebben) voor de KNBB absolute prioriteit.

Vandaag, 1 april 2020, hebben alle secties van de KNBB bekend gemaakt wat te doen met hun lopende competities en toernooien, waarbij in veel gevallen nog laten doorgaan helaas geen optie meer is. Helaas – maar ook heel verstandig en verantwoordelijk!

Ongekende impact corona op ons leven en op de sport

Corona heeft Nederland in de greep gekregen, en met grote gevolgen. Natuurlijk de vele besmettingen, de overledenen. Maar ook: het platleggen van een groot deel van ons sociale- en werkleven, op een schaal zoals nog nooit vertoond in vredestijd. Het heeft ongekende gevolgen voor ons allemaal! En gelukkig komen daar ook mooie dingen uit voort: de solidariteit, de vele initiatieven om de zwakkeren in onze samenleving te helpen. En het grote begrip vanuit de biljartcommunity voor het stilleggen van de wedstrijden – ondanks dat spelers hun geliefde hobby, spel of sport niet meer konden uitoefenen, en ondanks dat veel clubs of verenigingen die het toch al niet breed hadden nu hun inkomstenstroom zagen instorten voor een periode van weken of zelfs maanden.

Een ongekende impact dus op lokaalhouders, districten, verenigingen, teams, leden – een impact die die tot ver in de toekomst zal voortduren.
 

Uitspelen van het lopende competitieseizoen – en zo ja, hoe?

Net als bij zoveel sportbonden gold ook bij ons de vraag: nu de resterende wedstrijden van het lopende seizoen zover richting de zomer zijn stilgelegd, kunnen de competities dan überhaupt nog wel worden uitgespeeld? En zo ja, op welke manier – en in welke periode? En, voor alle secties dezelfde voorwaarden, of mogelijk binnen secties andere beslissingen?

Op donderdag 26 maart heeft het bondsbestuur KNBB (via conference call) de laatste stand van zaken doorgenomen en hebben alle secties input geleverd over hoe het nu verder moet met de vele tientallen competities en individuele toernooien van dit speelseizoen. Het belang van haar leden, verenigingen, districten en lokaalhouders is zwaarwegend – en daarom moeten besluiten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid genomen worden

Omdat maatregelen van de overheid van zo’n grote invloed zijn op horeca, speellokalen en sportaccommodaties, had het bondsbestuur besloten om deze maatregelen van 31 maart af te wachten voordat zij een definitief besluit neemt over de verschillende competities en toernooien binnen de vier secties.

Nu dit besluit van de overheid op 31 maart dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april hebben de secties besluiten genomen over het verdere verloop van de competitie en individuele toernooien. Gepoogd is als secties zoveel mogelijk één lijn volgen, en toch zoveel mogelijk maatwerk te leveren om schade te beperken.

Er is veel begrip voor ieders belang maar met deze besluiten kan helaas niet aan ieders persoonlijke belang gehoor gegeven worden. Gezondheid en veiligheid staan voorop. Maar ook de druk op de najaarskalender, het aantal speelgelegenheden en de onzekerheid over de duur van het virus hebben invloed op het besluit. Alles is meegewogen en helaas kunnen we het seizoen 2019-2020 niet het slot geven dat we gewend zijn, maar richten we ons op de toekomst.

 

Solidariteit binnen het biljarten

Ik wil afsluiten met iets positiefs: de solidariteit binnen het biljarten. Wat is die de laatste weken ongekend groot geweest! Biljartzalen die direct gevolg gaven aan onze adviezen en hun zaak sloten zonder dat er enige verplichting was, maar puur omdat ook voor hen de gezondheid van biljarters bovenaan stond. De vele initiatieven binnen en buiten het biljarten om de horeca door deze moeilijke tijd de lozen, zoals #Helpdehoreca. De projecten om eenzaamheid bij voornamelijk oudere spelers tegen te gaan, bijvoorbeeld het KNBB/NJBB project #Sportersvoorelkaar. De warmte die biljarters op social media naar elkaar hebben laten zien; het delen met elkaar van mooie momenten om alles net iets leuker te maken; het begrip dat er nu even iets belangrijkers was dan ons geliefde biljartspelletje. Het zijn enkele van de weinige pluspunten aan het coronavirus - maar niettemin pluspunten die mij als KNBB-voorzitter uiterst trots stemmen.

Onze wens: veel gezondheid voor ons allemaal, en zeker ook voor de ouderen – een belangrijk en groot onderdeel van het ledenbestand van onze Bond. Met alle maatregelen van de laatste weken hopen wij ons noodzakelijke steentje bij te dragen om de risico’s zo veel mogelijk te beperken.

Voor diegenen die corona ook persoonlijk hebben ervaren, die een naaste hebben zien ziek worden of zelfs overlijden, of die momenteel nog in onzekerheid zijn over de status van de ziekte bij ouders, partner of familie: wij wensen jullie heel veel kracht en sterkte toe in deze zware tijden.

 

Met sportieve groet,

Garmt Kolhorn
Voorzitter KNBB

 

Foto: Frederique Rijsdijk

Competitie Coronavirus Poolbiljart
Volg ons online