Pilot SmartPool Scholencompetitie

In de Jan Toorop Mavo in Rotterdam komende donderdag een eerste test van SmartPool in de gymzaal, met als einddoel: een SmartPool Scholencompetitie over het hele land!

20 mei 2019

Dat het goed gaat met SmartPool, dat is intussen wel duidelijk. Nog altijd worden er iedere week volop nieuwe scholen voorzien van mobiele SmartPool tafels (meer hierover in ons overzicht van mei, begin komende week op KNBB.nl), en wordt het SmartPool lespakket in steeds meer scholen succesvol toegepast in de wiskundeles. SmartPool lijkt zelfs al de grens over te gaan!

Tijd dus voor een volgende stap, richting de al eerder genoemde SmartPool Scholencompetitie. Nu SmartPool op zoveel scholen met succes wordt toegepast en het enthousiasme bij de leerlingen zo groot is, werd ook de vraag naar SmartPool in competitievorm steeds urgenter. En met de SmartPool Scholencompetitie wordt hieraan voldaan! Het moet leiden tot een systeem waarbij de beste SmartPoolende jongens en meisjes het opnemen tegen SmartPoolende jongens en meisjes van scholen uit de regio, uiteindelijk leidend tot een landelijke finale waar de winnaars van deze regiowedstrijden tegen elkaar strijden in een groots evenement.

 

 

Donderdag 23 mei vindt in de Jan Toorop Mavo in Rotterdam, sowieso één van de eerste scholen waar een SmartPool tafel is geplaatst, de pilot plaats van SmartPool in de gymzaal. Een pilot waarbij naast het SmartPool ook ruimte is gerelateerde, voor gymleraren gemakkelijk te organiseren, spellen zoals foot biljart, jeu de footpool en poolvoetbal. Doel van deze opzet is tweeledig: het moet zorgen dat kinderen nooit zitten te wachten en altijd bezig zijn met een activiteit, en dat alle kinderen binnen een les van twee uur minimaal één wedstrijd SmartPool hebben gespeeld.

 

 

Komende donderdag wordt deze opzet voor het eerst in de praktijk gebracht, en zullen Kaj Geeldhoed (bedenker van de opzet) en Michel Hofstede (KNBB projectmedewerker Sportstimulering SmartPool) aanwezig zijn om te zien of scholen met deze opzet/planning goed uit de voeten kunnen. Rekening houdend dus met mogelijke beperkingen op scholen, zoals het aantal SmartPool tafels op de school, het aantal leerlingen, de duur van de gymlessen en de grootte van het gymlokaal.

Blijkt deze opzet in de praktijk goed te werken, zal dit de basis vormen voor de wijze waarop scholen de eerste wedstrijden in de SmartPool Scholencompetitie kunnen laten plaatsvinden, ingebed dus in hun eigen wiskunde of gym lesprogramma’s. 

 

Jeugd Poolbiljart SmartPool
Volg ons online