Op naar seizoen 2021-2022!

Gevolgen voor de pool teamcompetities, beker, nationale ranking en NK's

25 februari 2021

Op naar seizoen 2021-2022!

Afgelopen dinsdag heeft de regering enkele versoepelingen aangekondigd binnen de bestaande lockdown. Helaas bieden deze geen aanknopingspunten voor het weer op gang brengen van onze sport. We hebben als sectiebestuur dan ook de onderstaande besluiten moeten nemen.

Tijdens de najaarsvergadering in november is besloten dat wanneer het niet meer mogelijk zou zijn tenminste een halve competitie te spelen, we het competitieseizoen 2020-2021 als verloren moeten beschouwen. Dat moment is nu helaas gekomen. Dit heeft de volgende consequenties.

  • Conform het besluit in de laatste ALV zullen de inschrijfgelden voor de teamcompetitie (landelijk én regionaal) en de beker (landelijk én regionaal) geretourneerd worden aan de teamcaptains. Dit wordt nu in gang gezet.
  • Er zijn geen winnaars van de verschillende teamcompetities op basis van de eventueel reeds gespeelde wedstrijden.
  • Er zullen dit seizoen geen ranking toernooien meer worden gespeeld die meetellen voor de nationale ranking. Er wordt dan ook geen winnaar van de ranking aangewezen op 1 oktober 2021. En er is dus ook geen EK-ticket te bemachtigen op basis van de nr. 1 positie op de nationale ranking.
  • De NK’s die normaliter dit seizoen gepland staan - senioren (april) en jeugd (mei) - worden opgeschort. Zodra de situatie het toelaat, hopelijk later dit kalenderjaar, gaan we ze opnieuw inplannen.

Hoewel de teleurstelling over het verloren seizoen groot is, zien we als bestuur ook de kans om extra veel tijd en energie te steken in een goede voorbereiding op het volgende seizoen 2021-2022. We kijken er naar uit om samen met alle vrijwilligers een fantastisch NK 2021 te organiseren en er alles aan te doen zoveel mogelijk teams aan de teamcompetitie mee te laten doen.

Graag wijzen we ook op de komende ledenvergadering die zal plaatsvinden op zaterdag 5 juni. Hierin blikken we onder meer terug op het kalenderjaar 2020, bespreken we de organisatorische en financiële consequenties en kijken we uiteraard vooruit met onze plannen voor mooie events die hopelijk steeds dichterbij komen.

Tekst: KNBB sectie pool

 

Poolbiljart
Volg ons online