Hulp bij SmartPool Scholencompetitie nodig!

Hulp gevraagd van poolliefhebbers, SmartPooltrainers of vrijwilligers voor SmartPool Scholencompetitie

21 augustus 2019

De monsterklus is geklaard! Mede dankzij de inspanningen van onze tijdelijke projectmedewerker Michel Hofstede hebben wij ervoor gezorgd dat de wachtlijst met scholen, die na de uitzending van het Jeugdjournaal was ontstaan, weg te werken.

We zijn er trots op dat er nu liefst 38 scholen in Nederland zijn (kijk hier voor het complete overzicht aan scholen) die een SmartPool tafel hebben, en we daarmee landelijke spreiding hebben. (Alleen Zeeland nog niet.) En inmiddels zijn onze Belgische collega’s (PBB) ook actief, want in België hadden we ook 7 aanmeldingen. We hebben daarom onlangs twee Smartpooltafels aan de PBB geschonken.

Onderaan dit bericht bedanken wij iedereen die aan dit mooie resultaat heeft bijgedragen. Maar nu naar de reden van dit bericht: voor enkele belangrijke vervolgstappen hebben wij jullie hulp nodig!

 

 

Landelijke en/of regionale coördinator SmartPool Scholencompetitie

Dit najaar willen wij in samenwerking met Sectie Pool op de genoemde 38 scholen (we hebben er alweer vier in de wachtrij!) een SmartPool Scholencompetitie organiseren zodat we dan ook de sport kunnen verbinden aan dit project. Hoe gaaf zou het zijn als er straks uit iedere school finalisten komen waar we dan een mooie finale voor kunnen organiseren. En hopelijk zien we dan in een paar jaar tijd het aantal deelnemers aan het NK Jeugd toenemen.

Voor poolliefhebbers, SmartPool trainers en de zalen waar jullie aan verbonden zijn kan dit interessant zijn omdat de kans groot is dat best veel kids wel eens training willen hebben van jullie of willen spelen voor het ‘echie’, in jullie poolzaal dus.

Feitelijk alles ligt klaar: de scholen zijn er. De leerlingen zijn er. De speciale programma’s zijn er die leraren gaan gebruiken om SmartPool nu eens niet in de wiskundeles, maar in de gymzaal te houden! (Waar de leerlingen zich gaan plaatsen voor te spelen wedstrijden tegen andere scholen, met uiteindelijk een afsluitende landelijke finale.) Maar het enige wat nog ontbreekt… de persoon die dit wil coördineren!

Dit is op zich niet een heel zware of tijdrovende functie, zo'n 2 tot 4 uur per week – maar hij is wel cruciaal! Het gaat om het zorgen dat alle scholen het gewenste materiaal hebben, om het begeleiden bij onduidelijkheid, het zijn van een informatiebron/verbinding tussen scholen en poolzalen, en degene die de opzet maakt voor de SmartPool Scholencompetitie Finaledag!

Echt super te gek, omdat deze Scholencompetitie kan bijdragen aan datgene wat we allemaal zo graag willen: meer jonge poolspelertjes. Waar SmartPool zelf vooral gericht was op het leeraspect en wiskunde leuker maken, is hier ook het competitieve gedeelte van belang – met dus een aanzienlijke kans op spelertjes met de talenten, mentaliteit of wens om ook buiten schooltijd te gaan poolen.

Alles wat we altijd al wilden – alleen ontbreken de financiële middelen om hier nogmaals een betaalde projectmedewerker op te zetten. Wij hopen dan ook dat iemand vanuit het pool dit heel graag zou doen! (Of, misschien wel 2 of 3 mensen vanuit het pool, in gezamenlijkheid – om het zo voor iedereen wat betreft uren ‘leuk te houden’.)

Interesse? Mail naar w.riviere@knbb.nl of info@knbb.nl o.v.v. “Scholencompetitie”, en wij nemen contact met je op.

Vacaturetekst Landelijke en/of regionale coördinator SmartPool Scholencompetitie (PDF)

 

Hulp / vrijwilliger SmartPool Scholencompetitie

Om dit najaar op zo’n 40 scholen waar SmartPool tafels staan de eerste Scholencompetitie te organiseren hebben we hulp nodig.

Is landelijke en/of regionale coördinator iets teveel van het goede, maar lijkt het je wel leuk om als vrijwilliger mee te helpen aan dit bijzondere project en om een scholencompetitie op te starten. Een mooie ervaring en waarde voor je CV. 

Heb je gemiddeld 3 uurtjes per week voor dit project beschikbaar, geef je dan op!

Stuur je CV en gegevens naar w.riviere@knbb.nl of info@knbb.nl o.v.v. “Scholencompetitie”, en wij nemen contact met je op.

Vacaturetekst Hulp / vrijwilliger SmartPool Scholencompetitie (PDF)

 

Zie voor deze en andere functies ook onze Vacaturebank

 

 

Pooluitleg aan kinderen op vrijdag 20 september bij kick-off Nationale Sportweek in Nieuwegein

Iets minder uitgebreid (namelijk eenmalig), maar daarom niet minder belangrijk, is dit verzoek.

In september start weer de Nationale Sportweek, en SmartPool doet mee aan de landelijke kick-off in Nieuwegein!

Het gaat om vrijdag 20 september tussen 10.30 en 14.00 uur. De locatie is nog niet helemaal duidelijk maar wordt waarschijnlijk een basisschool in Nieuwegein.

We zoeken één of twee (Smart)Pooltrainers die het leuk vinden om op deze dag pooluitleg aan kinderen te geven tussen 10:30 en 14:00 uur.

Ook hier kun je weer mailen naar w.riviere@knbb.nl of info@knbb.nl, ditmaal o.v.v. “Sportweek”, en wij nemen contact met je op.

 

 

Hulp in Nijmegen nodig!

In Nijmegen hebben we al op twee scholen SmartPool staan, en inmiddels een aanvraag van nog een Nijmeegse school. Wat wij helaas nog in Nijmegen missen is een SmartPool trainer, die de verbinding kan zijn tussen de scholen en de poolzaal.

We zoeken één of meerdere personen die het leuk zouden vinden om in op scholen in Nijmegen kinderen te enthousiasmeren voor pool?

We horen het graag zodat we deze nieuwe school ook kunnen voorzien van SmartPool, doel is om in september op deze school een instructie aan wiskundedocenten te geven.

Mailadres is de zelfde info@knbb.nl, ditmaal o.v.v. “Nijmegen”, en wij nemen contact met je op.

 

 

Crowdfundingsactie SmartPool

O ja, we hebben ook nog een crowdfundingsactie opgezet voor SmartPool! De communicatie moet nog gaan plaatsvinden, maar delen mag al:
https://competitieveiling.nl/product/smartpool-kinderen-poolen-op-school/

 

 

Tot slot

Tot slot aan iedereen die zich de laatste anderhalf jaar voor SmartPool heeft ingezet, en dat zijn er echt veel: allemaal HEEL ERG BEDANKT!!! Het is mede dankzij jullie tijd en inzet dat SmartPool zo’n ongekend succes is, en dat er nu al zoveel kids op positieve wijze in aanraking zijn gekomen met ons geliefde poolbiljart.

Heel veel dank dus – en een fijne zomer gewenst!

 

 

Een overzicht van vacatures/vrijwilligersfuncties bij de KNBB of haar secties vindt u in de Vacaturebank.

Jeugd SmartCue/SmartPool Vacature
Volg ons online