Een goed, gelukkig, gezond en voorspoedig 2023 gewenst!

Bondsbureau niet bereikbaar van zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 1 januari 2023.

Vanaf 2 januari alles weer normaal!

22 december 2022

 

EEN BEWOGEN JAAR

We hebben een bewogen jaar achter de rug. Of, misschien beter gezegd: we hebben al zeker twee, ja misschien wel drie bewogen jaren achter de rug! Corona en de energiecrisis hebben er flink ingehakt, met alle gevolgen van dien voor spelers en biljart-, pool- en snookerzalen: minder inkomsten en hogere kosten – gewoonlijk niet de allerfijnste combinatie.

Zonder onszelf teveel op de borst te willen kloppen, hebben we geprobeerd in lobby en met direct beleid onze spelers en zalen zoveel mogelijk te ondersteunen, in de hoop dat gevolgen zo beperkt mogelijk blijven, en kunnen worden opgevangen met regelgeving, subsidies of minder stringente voorwaarden. En tegelijkertijd hebben we geprobeerd door promotie het biljarten, pool en snooker zo veel en zo positief mogelijk in de media te krijgen – gelukkig met enig succes. Dit om zo bij te dragen aan behoud van spelers en draagvlak om spelers te interesseren (weer) te gaan spelen.

Maar pittige tijden blijven het, en we hopen dat ons allemaal het komend jaar iets meer voorspoed is gegund.

Wij wensen alle biljarters een goed, gelukkig, gezond en voorspoedig 2023!

 

 

Tekst & foto: KNBB

Bondsbureau/Koepel Coronavirus Energie
Volg ons online