Dopingregelwijziging rondom gebruik glucocorticoïden

Met ingang van de Dopinglijst 2022 op 1 januari 2022 worden de verboden toedieningswijzen binnen wedstrijdverband uitgebreid naar alle injecties. Bijvoorbeeld ook injecties rondom een pees of in een gewricht zijn dan verboden.

25 oktober 2021

 

Aan biljarters, begeleiders en andere belanghebbenden: er komt een belangrijke dopingregelwijziging aan rondom het gebruik van glucocorticoïden. Tijdens Support Schone Sport 2021 is hierover uitgebreid gesproken. Onderstaand alle belangrijke informatie op papier.

 

Glucocorticoïden zijn momenteel verboden binnen wedstrijdverband wanneer oraal (het middel wordt ingeslikt), intraveneus (in een ader), intramusculair (in een spier) of rectaal (via de anus ingebracht) toegediend. De overige toedieningswijzen zijn toegestaan. Met ingang van de Dopinglijst 2022 op 1 januari 2022 worden de verboden toedieningswijzen binnen wedstrijdverband uitgebreid naar alle injecties. Bijvoorbeeld ook injecties rondom een pees of in een gewricht zijn dan verboden.

Sporters én artsen dienen hier nadrukkelijk rekening mee te houden bij bijvoorbeeld de behandeling van peesklachten en gewrichtsklachten. Let op: vanwege de (soms) lange detectietijd van glucocorticoïden moet dit al vanaf het najaar van 2021 gebeuren!

 

Op de website van de Dopingautoriteit vind je uitgebreide informatie over de regelwijziging, de detectietijden en hoe sporters en begeleiders hiermee het beste om kunnen gaan.

Eventuele vragen kunnen altijd gesteld worden aan de Dopingautoriteit via e-mail (dopingvragen@dopingautoriteit.nl) of WhatsApp (06-11226200).

 

Overzicht alle biljartgerelateerde informatie rondom doping: www.schoneafstoot.nl/

 

 

Doping(preventie)
Volg ons online