Per 1 juni 2021 nieuw Nationaal Dopingreglement van kracht

Alle aanpassingen, documenten en relevante links op een rij

31 mei 2021

Per 1 juni 2021 is een vernieuwd Nationaal Dopingreglement van kracht. Dit reglement is een aangepaste versie van het eerder dit jaar verschenen reglement. 

 

 

Het reglement is hier te downloaden:
Vernieuwd Nationaal Doping reglement 2021
1 juni 2021

 

Op vermoedelijke dopingovertredingen die in de periode 1 januari - 31 mei 2021 zich hebben voorgedaan is het volgende reglement van toepassing:
Nationaal Doping Reglement 2021
1 januari 2021 

 

Het Tuchtreglement Dopingzaken is een procedurereglement en geeft houvast in de behandeling van tuchtzaken. Dit reglement is van lagere orde dan het Nationaal dopingreglement, te allen tijde is het NDR leidend:
Tuchtreglement dopingzaken
1 januari 2015

 

Het Nationaal Dopingreglement verwijst naar een drietal bijlagen die er onlosmakelijk mee verbonden zijn. Het gaat om:

De dopinglijst

De Dispensatiebijlage

De Wheraboutsbijlage

 

Overigens: Het overgrote deel van de wijzigingen in het Nationaal Doping Reglemen (NDR) heeft geen consequenties voor de bond of voor (de rechten en plichten van) de sporters. De reden hiervoor is dat de meeste toevoegingen niet betrekking hebben op sportbonden, maar op de relatie tussen anti-doping organisaties onderling. Dat gaat bijvoorbeeld over welke anti-doping organisaties dopingcontroles mogen uitvoeren bij (inter)nationale evenementen, welke regels daaromtrent van toepassing zijn en welke regels gelden als deze organisaties er onderling niet uitkomen (waaronder het kunnen instellen van beroep bij geschillen).

 

Belangrijke links/documenten:

Link naar nieuwe reglement: https://www.isr.nl/doping/reglementen

Nationaal Doping Reglement (PDF)

Overzicht belangrijke wijzigingen NDR 2021

Website Dopingautoriteit: https://www.dopingautoriteit.nl/

Website "Schone Afstoot" over Biljarten & Doping; website wordt continu geupdated: https://www.schoneafstoot.nl/

 

 

 

 

Doping(preventie)
Volg ons online