Loftuigingen voor innovaties KNBB op DNA Awards

"Als vernieuwende vereniging is de KNBB op zoek gegaan naar verbinding buiten de eigen ‘muren’, met relevante maatschappelijke vragen aan de slag gegaan, en veel meer gaan samenwerken met anderen."

"De concrete projecten (SmartPool, Kantinebaas) zijn briljant en spreken aan."

26 september 2019

 

Het waren mooie woorden voor de KNBB in het juryrapport van de Nederlandse Associatie:

"KNBB heeft net als veel sportbonden ermee te maken dat de sport steeds minder in clubverband wordt beoefend en daar komt bovenop dat belangstelling voor deze sport afneemt. Uniek is dat deze vereniging juist op zoek is gegaan naar verbinding buiten de eigen ‘muren’, met relevante maatschappelijke vragen aan de slag is gegaan en veel meer is gaan samenwerken met anderen. Knap om de essentie van de vernieuwing die nodig is te begrijpen en te grijpen. De concrete projecten zijn briljant en spreken aan. "

Juryrapport DNA Awards 2019

Uiteindelijk greep de KNBB nipt naast de eerste prijs; deze prijs ging naar AYA Zorgnetwerk. (In dit filmpje meer over hun goede werk.)

 

 

Toch was KNBB-directeur Willem La Riviere vooral trots:

"Het is eigenlijk ongekend dat wij als biljartbond worden genomineerdvoor zo'n innovatieprijs - want 'biljarten' en 'vernieuwing' zijn toch niet automatisch twee woorden die je aan elkaar verbindt."

"Maar dat is precies wat wij proberen met onze projecten: verbinden van zaken die niet van nature aan elkaar verbonden zijn, en kijken naar mogelijkheden die anderen niet altijd zien. SmartPool is hiervan wel het ultieme voorbeeld: het verbindt poolbiljarten en wiskunde, beide opzichzelf niet per se gezien als cool - maar in gezamenlijkheid wel. Zeg maar, min keer min is plus. En dat dit gezien wordt door een associatie die niet puur gaat over sport, maar over verenigingen in alle onderdelen van de maatschappij, dat is wel echt een ongekende eer."

"Vanzelfsprekend de felicitaties aan het winnende zorgnetwerk, dat een waardevolle en innovatieve bijdrage levert aan Nederland. Een prachtige winnaar, dus!"

 

"SmartPool is hiervan wel het ultieme voorbeeld: het verbindt poolbiljarten en wiskunde, beide op zichzelf niet per se gezien als cool - maar in gezamenlijkheid wel."

KNBB-directeur Willem La Riviere

 

Video-impressie Jaarcongres DNA (incl. DNA Awards)
Nominatievideo met KNBB-directeur Willem La Riviere
Juryrapport KNBB
Alles over de DNA Awards 2019

 

Tekst & foto: KNBB
Banner: DNA

 

Innovatie KNBB
Volg ons online