Ga aan de slag met een sociaal veilige sportomgeving

De KNBB vindt het belangrijk dat alle sporters vrij, plezierig en in een veilige omgeving kunnen sporten. Zonder grensoverschrijdend gedrag. Dat begint bij een goede basis. Daarom moedigen we sportclubs aan om aan de slag te gaan met de 4 v’s voor veiligheid.

28 november 2023

 

Meer weten over Veilig Sporten? Op www.knbb.nl/veilig-sporten hebben we een zeer uitgebreide sectie met de onderdelen Gedragscode, VOG, Vertrouwenscontactpersoon, Matchfixing, Doping, Seksuele Intimidatie, Gender Equality, Handboek Geschillenbeslechting VSK, Inclusie.

 

De KNBB vindt het belangrijk dat alle sporters vrij, plezierig en in een veilige omgeving kunnen sporten. Zonder grensoverschrijdend gedrag. Dat begint bij een goede basis. Daarom moedigen we biljart-, pool- en snookerclubs aan om aan de slag te gaan met de 4 v’s voor veiligheid. Deze 4 v’s bieden een stevig fundament voor sportclubs rondom sociale veiligheid. Als je hieraan voldoet, ben je als club goed op weg!

 

De 4 v’s voor veiligheid:

  1. Verenigingsbrede gedragscode
  2. Vertrouwenscontactpersoon op de club
  3. Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers
  4. Vakkundig geschoolde trainer-coaches

 

 

Verenigingsbrede gedragscode

Een gedragscode geeft richting aan gewenst gedrag en is dus een belangrijk onderdeel van het clubbeleid rondom sociaal veilig gedrag – van de regels langs de lijn tot het gebruik van social media. Om ervoor te zorgen dat leden, vrijwilligers en anderen op de club weten waar de club voor staat, is het belangrijk om deze gedragscodes helder en goed te communiceren.

De gedragscode is altijd gebaseerd op de gedragscode van de sportbond of NOC*NSF. Deze kan je dan ook altijd raadplegen wanneer je aan de slag gaat met het opstellen van de code.

 

 

Vertrouwenscontactpersoon op de club

Een vertrouwenscontactpersoon is een neutraal aanspreekpunt op de club en kan bijvoorbeeld helpen bij incidenten die gaan over grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, intimidatie, agressie en discriminatie. De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft advies en verwijst door – mocht dat nodig zijn. Ook helpt een vertrouwenscontactpersoon de club bij preventie van grensoverschrijdend gedrag en de implementatie van bijvoorbeeld de gedragscode.

Net zoals bij het vinden van vrijwilligers in andere posities, kan het vinden van een goede vertrouwenscontactpersoon veel geduld kosten. NOC*NSF heeft hier een aantal tips voor opgesteld. Lees deze hier.

Alles over de vertrouwenscontactpersoon van de KNBB lees je hier.

 

 

Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers

Sportclubs kunnen een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen voor clubvrijwilligers die werken met kwetsbare groepen via de regeling gratis VOG. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een bepaalde taak of functie. Door als club gebruik te maken van deze regeling voorkom je mogelijk risico voor sporters en andere betrokkenen op de club.

Voor meer informatie over het aanvragen van een VOG, en de vervolgstappen, ga dan naar de website van NOC*NSF.

Alles over de VOG in relatie tot de KNBB, bijvoorbeeld het gratis aanvragen van een VOG, lees je hier.

 

 

Vakkundig geschoolde trainer-coaches

Trainer-coaches kunnen positief gedrag stimuleren en negatief gedrag voorkomen of bespreken. Het is daarom belangrijk dat trainer-coaches (met in het bijzonder de trainer-coaches die werken met kwetsbare groepen) niet alleen oog hebben voor tactiek en techniek, maar ook voor pedagogiek en integriteit. Dat kan via een scholing. Als club kan je ervoor zorgen dat trainer-coaches de scholing Een Beetje Opvoeder of een vergelijkbare scholing (voor meer ervaren trainer-coaches) volgen. Dat helpt niet alleen mee aan een sociaal veilige sportomgeving voor je leden, maar zorgt óók voor meer sportplezier en leukere trainingen.

 

Aan de slag!

Clubs die aan de slag willen gaan met het onderwerp en de 4 v’s kunnen dit doen via het High5! Stappenplan. Dit stappenplan van NOC*NSF helpt sportclubs op weg met het onderwerp en het bespreekbaar maken van een sociaal veilige sportomgeving. Ook biedt NOC*NSF ondersteuning door middel van de expertpoule. Meer informatie hierover vind je hier.

 

Tekst: NOC*NSF
Bewerking: KNBB
Visuals: NOC*NSF

Initiatieven NOC*NSF/Sportbonden Veilig sporten
Volg ons online