Corona en financiële steunmaatregelen voor de sport

Overzicht van mogelijkheden voor steun voor sportorganisaties.

Let op: van de TASO kan nog tot 11 oktober gebruik worden gemaakt!

05 oktober 2020

De nieuwe beperkingen die eerder deze week zijn opgelegd aan de sport versterken op veel plekken de behoefte aan financiële steun.

Hierbij is het voor organisaties van belang om eerst te kijken of ze in aanmerking kunnen komen voor de generieke steunmaatregelen zoals de NOW, de TVL en de TOZO.

Voor amateursportorganisaties is er daarnaast nog de mogelijkheid om steun aan te vragen via de TASO. Dit kan nog tot 11 oktober!

Ook kan de verhuurder van sportaccommodaties compensatie krijgen om drie maanden huur kwijt te schelden via de TVS.

 

Dit graag delen met sportorganisaties die dit mogelijk nog niet weten / die hier mogelijk baat bij kunnen hebben!

 

 

NOC*NSF blijft met VWS in gesprek over de steunmaatregelen in relatie tot de huidige en eventueel toekomstige beperkingen.

 

Biljartzalen Coronavirus Financieel
Volg ons online