“Zo Sport Nederland”: wat betekent dit voor biljart?

Aandachtspunten KNBB voor toekomst: benutten maatschappelijke waarde biljarten voor ouderen; ouderen langer behouden voor het biljarten; inzetten op ledengroei in alle leeftijden / aan ons binden van niet-gebonden of niet-competitiespelende biljarters; blijven inzetten op behoud fijnmazig verenigingsnetwerk

05 juni 2020

 

Op 4 juni 2020 werd door NOC*NSF het uitgebreide rapport “Zo Sport Nederland” gepubliceerd.

In dit rapport alle laatste ontwikkelingen op het gebied van sportdeelname in Nederland van de jaren 2013-2019. Het rapport dient als bron van informatie voor de hele sportbranche van Nederland. Het toont zowel de ontwikkeling van het aantal actieve sporters in Nederland als de ontwikkeling van leden en lidmaatschappen de sportbonden aangesloten bij NOC*NSF.

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven meer te sporten en te bewegen zijn feiten, cijfers en inzichten over sport en beweegdeelname een nuttige basis. Welke sporten worden veel beoefend? Welke doelgroepen sporten juist heel vaak of relatief weinig? Kortom: Hoe sport Nederland eigenlijk?

Voor wie dit rapport uitgebreid wilt bestuderen: u vindt hem hier.

 

 

Hoewel biljarten in het rapport slechts enkele malen wordt genoemd, betreft dit wel uiterst relevante data. Data waar wij als KNBB en als Nederlands biljart rekening mee kunnen en moeten houden bij toekomstig beleid, en om de positie van biljarten binnen de Nederlandse maatschappij en voor bepaalde doelgroepen op peil te houden of te verbeteren.

Onderstaand vier aandachtpunten uit het document die voor ons relevant zijn:

 

Aandachtspunt 1:
Benutten maatschappelijke waarde biljarten voor ouderen

 

Sheet 15:
Opvallend is wel dat ten opzichte van 2013 de Nederlandse bevolking in 2019 meer sport en tot latere leeftijd lid blijft.”

 

WAT DIT VOOR ONS BETEKENT:

Hier kunnen we als KNBB/Nederlands biljart een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren. We willen met zijn allen dat ouderen fitter blijven. Biljarten kan hierbij een belangrijke rol spelen, omdat het één van de weinige sporten is die nog op latere leeftijd te beoefenen is, en bovendien zorgt voor ongemerkte (maar zeer gewenste!) beweging. Anders gezegd: niet alleen voor onszelf maar ook voor de maatschappij is het wenselijk dat ouderen lid blijven van hun biljartcluppie.

Tegelijk moeten wij als KNBB proberen te stimuleren dat de tendens om tot latere leeftijd lid te blijven zich de komende jaren voortzet.

 

Niet alleen voor onszelf maar ook voor de maatschappij is het wenselijk dat ouderen lid blijven van hun biljartcluppie

 

 

Aandachtspunt 2:
Ouderen langer behouden voor het biljarten

 

Sheet 15:
“Na 70-jarige leeftijd neemt % sporters snel af”

 

WAT DIT VOOR ONS BETEKENT:

Hier ligt voor ons een grote, maar geenszins gemakkelijke uitdaging: biljarters ook na hun 70e te blijven binden. Want ondanks dat er een tendens is van tot latere leeftijd lid blijven (zie het vorige aandachtspunt), bovenstaande grafiek toont ondubbelzinnig aan dat na 70-jarige leeftijd het percentage sporters snel afneemt. Zou dit ook bij biljarten zo zijn, dan hebben we met zijn allen een groot probleem. Immers, met zoveel ouderen in onze achterban moeten we zorgen dat biljarters niet op oudere leeftijd afhaken om te voorkomen dat ledenaantallen verder zouden dalen.

Andersom gezegd: juist bij het langer voor onze biljartsport behouden van ouderen zouden we de tendens van dalende ledenaantallen kunnen omdraaien!
 

Juist bij het langer voor onze biljartsport behouden van ouderen zouden we de tendens van dalende ledenaantallen kunnen omdraaien

 

 

 

Aandachtspunt 3:
Inzetten op ledengroei in alle leeftijden / aan ons binden van niet-gebonden of niet-competitiespelende biljarters

 

Sheet 37:
Het aantal sporters is ruim twee keer zo hoog als het aantal leden. Dat betekent dat het marktaandeel van de sportbonden in 2019 iets minder was dan vijftig procent. Door de jaren heen neemt het percentage leden minimaal af, terwijl het percentage sportdeelname stijgt.

 

WAT DIT VOOR ONS BETEKENT:

Dat bij het biljarten op dit gebied een wereld is te winnen. Is over alle sporten genomen het aantal sporters ruim twee keer zo hoog als het aantal leden (van een bond zoals de KNBB), volgens deze gegevens bij het biljarten liefst acht (!) keer zo hoog:  201.000 biljarters, maar slechts 23.000 leden.  
 

Is over alle sporten genomen het aantal sporters ruim twee keer zo hoog als het aantal leden, bij het biljarten is dit liefst acht (!) keer zo hoog

Inzetten of ledengroei, dus! Dit is om twee redenen zeer van belang. In de eerste plaats financieel. Meer leden betekent meer inkomsten voor de KNBB, geld dat kan worden ingezet voor betere events, vernieuwing van de sport en betere promotie – om zo het biljarten als geheel groter en populairder te maken. Extra belangrijk is om ook niet-competitiespelende leden te behouden, en grijze leden aan te melden: ieder lid van de KNBB levert een subsidie op vanuit NOC*NSF. Middelen die we als gezamenlijke biljartwereld zo goed kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld meer producten voor de verenigingen, lokaliteiten en leden maar ook voor meer promotie zoals biljarten op tv.

Maar het belang dat biljartliefhebbers lid worden of blijven is niet alleen financieel – het is ook van belang voor onze lobbykracht. De coronacrisis heeft laten zien belangrijk het is dat onze belangen ook in politiek Den Haag worden gehoord. En dan schuif je als Bond met 50.000 leden net iets gemakkelijker aan dan als Bond met 23.000 leden. Hoe lastig was het niet het belang van onze biljarthoreca en biljartzalen op de politieke agenda te krijgen? Met veel inspanning is dit alsnog gelukt – maar met een groter ledenaantal hadden we er nooit zo hard voor hoeven vechten, dan waren we automatisch aangemeld geweest.

 

Het belang dat biljartliefhebbers lid worden of blijven is niet alleen financieel – het is ook van belang voor onze lobbykracht.
De coronacrisis heeft laten zien belangrijk het is dat onze belangen ook in politiek Den Haag worden gehoord

 

 

 

Aandachtspunt 4:
Blijven inzetten op behoud fijnmazig verenigingsnetwerk

 

Sheet 45:
De KNBB heeft in verhouding tot andere sportbonden verhoudingsgewijs veel meer verenigingen: 1193 verenigingen op een totaal van 23.000 leden. Vrijwel geen enkele Bond heeft verhoudingsgewijs zoveel verenigingen; ook Bonden met flink meer leden dan 23.000 hebben gewoonlijk minder verenigingen dan de 1193 van de KNBB.

 

WAT DIT VOOR ONS BETEKENT:

We moeten zorgen dat we dit relatief grote aantal verenigingen kunnen behouden! Immers, het geeft ons een voordeel t.o.v. andere sporten waar je club gemiddeld op veel grotere afstand van huis is. Het zo beperkt mogelijk houden van reisafstanden is bij de biljartsport extra belangrijk, omdat we relatief veel ouderen hebben – en voor hen is het extra belangrijk dat ze gewoonlijk dicht bij huis kunnen spelen.

 

We moeten zorgen dat we dit relatief grote aantal verenigingen kunnen behouden!
Immers, het geeft ons een voordeel t.o.v. andere sporten waar je club gemiddeld op veel grotere afstand van huis is

 

 

“Zo Sport Nederland”: wat betekent dit voor biljart? (PDF)

 

Tekst: KNBB
Cijfers & grafieken: NOC*NSF
Sfeerfoto biljarten: Martin van Oostveen

 

KNBB NOC*NSF/Sportbonden Onderzoek
Volg ons online