Sectieraad

Het controlerend orgaan van de Sectie Pool is de Sectieraad. Deze bestaat uit alle aanwezige districtsafgevaardigden van de districten en komt twee keer per jaar bij een.

De eerstvolgende sectieraad zal plaatsvinden in mei 2018.

Volg ons online
>